| /

Color:  Green

• Size : 1.5" X 1.7"
• Pin Catch
• Green Raffia Wrapped U Shape Fun Fashion Earrings | Headshot Earrings