| /

Color:  Yellow

• Size : 1.5" X 1.7"
• Pin Catch
• Yellow Raffia Wrapped U Shape Fun Fashion Earrings | Headshot Earrings